Blomsterhaven
Blomsterhaven
Solsikkevej 4 A-B-C
6100 Haderslev
mbhp@haderslev.dk
7434 5291
Hus C: 7434 5280 - Hus B: 7434 5340

Kalender

Vi glæder os til, at se dig...... i Blomsterhaven

ForældresamarbejdetUden forældresamarbejde - går det ikke. Vi ønsker at skabe et fælles platform for Jeres/vores børn, og det kan vi kun gøre i fællesskab.
Vi ønsker at skabe og udvikle relationer præget af åbenhed og rummelighed.
I forbindelse med afleverings situationen håber vi at bidrage med tid til, at både børn og forældre oplever tryghed i Blomsterhaven.

Tidlig indsats i Blomsterhaven:
Når et barn ikke trives, kan det vise sig på mange forskellige måder,
og vi som fagpersonale har ansvaret for at få øje på de forskellige tegn, som børnene viser, tolke dem rigtigt og samarbejde om, at iværksætte handling så tidligt som muligt - jo før vi begynder, jo større chancer er der for, at problemet aldrig vokser sig rigtig stort for
barnet.