Blomsterhaven
Blomsterhaven
Solsikkevej 4 A-B-C
6100 Haderslev
yfse@haderslev.dk
7434 5291
Hus C: 7434 5280 - Hus B: 7434 5340

Kalender

Vi glæder os til, at se dig...... i Blomsterhaven

Værdier


Personalegruppen består af 29 fastansatte medarbejder og vi har altid flere ansatte i job med løntilskud/ praktikanter og studerende.

Blomsterhaven er nu en del af Sydbyens Børnehus som også består af Møllehaven og Møllereden

Værdigrundlag: at møde børn, forældre og personale i tillidsfulde fælleskaber.

Vision:Et godt sted at være, et godt sted at lære.